Hard en Zacht licht.

In de fotografie wordt vaak gediscussieerd over meer of minder licht en over hard en zacht licht.
Met dit klein artikel probeer ik enig duidelijkheid te geven over het begrip Hard en Zacht licht.

Hard en zacht licht is niet hetzelfde als veel of weinig licht laat dat duidelijk zijn.

Van hard licht is sprake in het geval van gebundeld licht, direct stralend licht waarbij de lichtbron een klein oppervlak heeft, zoals bij direct zonlicht, flitslicht of een andere lichtbron.

De zon is wel ontzettend groot, maar t.o.v een persoon hier op aarde is het een kleine lichtbron.
In de zomer, rond de middag, als er geen wolkje aan de hemel is: dan heb je hard licht.
De schaduwen zijn dan ook zeer scherp afgetekend en ook heel duidelijk zichtbaar.
Het komt omdat ons licht van 1 lichtbron komt, die door de grote afstand bijna als een puntvormige lichtbron kan worden gezien. Op dat moment wordt er dan ook niet veel licht verstrooid.

Vaak vermijdt men om foto’s te maken in direct zonlicht, het veroorzaakt immers harde schaduwen.

Van zacht of diffuus licht is sprake indien licht niet gebundeld (vanuit één bron) maar van verschillende kanten het object bereikt. Van diffuus licht is bijvoorbeeld sprake bij een bewolkte hemel overdag.

Het wolkendek fungeert dan als een grote lichtbron t.o.v. het onderwerp.

Dit komt omdat het licht dat op de wolken schijnt, door de wolken wordt verstrooid.

Het wolkendek maakt a.h.w. een enorme softbox.

Kijk maar eens om je heen, wanneer er zon is, je ziet overal harde schaduwen, dus hard licht. Wanneer het bewolkt is, dan verdwijnen die schaduwen, en vloeit alles in elkaar over, dus zacht licht.

Wanneer we onze externe lichtbronnen gaan opstellen houden we hiermee rekening.

Willen we zacht licht dan vergroten we onze lichtbron.

Dit kan door de lichtbron te combineren met een paraplu of een softbox en door die lichtbron dicht bij het onderwerp te plaatsen.

Om hard licht te krijgen plaatsen we onze lichtbron ver van ons onderwerp, of, indien dichtbij, nemen we een kleine lichtbron, een flitser zonder paraplu of softbox.

Vergeet vooral niet dat de grootte van de lichtbron in relatie staat tot het onderwerp. Een grote lichtbron (zoals de zon of een paraplu) die ver van het onderwerp staat, wordt automatisch een kleine lichtbron in relatie tot dat onderwerp!

Praktisch kunnen we de lichtbron vergroten door de flitser in een paraplu te laten reflecteren of de flitser door een doorschijnende paraplu te laten flitsen. In studio worden dikwijls softboxen gebruikt. Allen zijn ze geschikt, ze hebben elk hun voor en nadelen, maar ze vergroten wel allemaal de lichtbron.

Wil je geen overdreven hard licht, zorg dan dat je lichtbron niet te ver van het onderwerp verwijderd is.