Blog Image

Mijn Blog

"Fotograferen is leuk, maar schrijven ook"

Kijk ook eens op mijn Homepage

Invul flitsen

Flitsen Posted on za, januari 06, 2018 12:59:24

Algemeen:

Bijna iedereen heeft een ingebouwde flitser op zijn camera en de wat serieuzere fotograaf is al snel in het bezit van een (externe) reportage-flitser. In praktijk blijkt dat veel mensen niet flitsen omdat ze gehoord hebben dat dit niet mooi is of omdat ze simpelweg bang zijn om de flitser te gebruiken. Als je de vraag stelt wanneer je de flitser gebruikt is het antwoord meestal; “Als het te donker is om een foto’s te maken”.

Met een flitser kun je veel meer dan alleen foto’s maken in het donker. Het belangrijkste is dat je met de flits de bestaande licht-situatie naar je hand kunt zetten. Je hebt veel meer controle over het licht op je onderwerp en de achtergrond waar je onderwerp voor staat. Flitslicht kan je ook gebruiken als er te weinig licht is, als een extra lichtbron of bijvoorbeeld voor het invullen van donkeren plekken of om kleuren te versterken.

Professionele fotografen flitsen zelfs bij klaarlichte dag om het onderwerp extra te belichten.
Zonder flitser zou het gezicht van de persoon veels te donker zijn.

Onderstaande techniek heb ik is weliswaar geschreven voor de Nikon camera + flitsers, maar punt 2 t/m 4 is voor ieder merk camera + flitser van toepassing.

Begrippen:

TTL staat voor ‘through the lens’, de camera geeft de meting door aan de flitser die vervolgens de correcte belichtingssterkte toepast. Een soort automaatstand voor de flitser dus.

BL: Automatische invulflits
De meest geavanceerde flitsmode op een Nikon flits is TTL-BL. Oorspronkelijk stond BL voor BackLit maar vanuit marketing is er besloten om er Balanced Fill (ofwel gebalanceerde invul flits) van te maken.

FP: Auto FP High Speed Sync mode
Wanneer je deze gebruikt kiest de camera aan de hand van de sluitertijd automatisch of er een high speed flits (meerdere flitsen) nodig is, of dat een normale flits voldoet.

Je Nikon flitser buiten gebruiken bij volop zonlicht.

Invulflitsen is bedoeld om de belichting van de te fotograferen voorgrond en achtergrond in balans te brengen. Zo ontstaat er een evenwichtig belicht beeld, waarbij er geen sprake is van over- of onderbelichting van de voor- of de achtergrond.

Hier zijn twee opties mogelijk:

1. Automatische uitgebalanceerde invulflits (TTL-BL-FP)

Deze TTL-BL mogelijkheid is ontworpen om de achtergrond en belichting van je onderwerp automatisch in balans te brengen. Wanneer gebruik je BL? Wanneer de achtergrond lichter is dan je onderwerp gebruik je een BL invulflits om beide in balans te brengen, bijvoorbeeld bij een model voor een raam waardoor het daglicht naar binnen komt. Technisch gezien is TTL BL verschillend van i-TTL. Bij standaard i-TTL vindt er geen communicatie plaats tussen het lichtmeetsysteem van het omgevingslicht en het lichtmeetsysteem van het flitskracht in je camera, beide systemen staan dus totaal los van elkaar. Bij TTL BL vindt er wel een (beperkte) communicatie plaats tussen beide systemen. Deze communicatie heeft betrekking op informatie van het lichtmeetsysteem en de brandpuntsafstand

De flitssterkte wordt dus automatisch aangepast voor een uitgebalanceerde belichting van het hoofdonderwerp en de achtergrond.

a. camera in A modus

b. Matrix

c. ISO 200 – 400

d. Diafragma f 5,6 tot f 11

e. Flitser in de mode TTL+BL+FP

f. Flitskop recht naar voren

De praktijk:

Als je een goede balans in je belichting wilt laten regelen door TTL-BL, moet je de flitser instellen op TTL+BL+FP. De camera kun je dan gebruiken in de P, S of A mode. De camera meet dan het omgevingslicht en stelt dan diafragma of sluitertijd in voor een goede belichting. Tevens zend hij deze gegevens door naar de flitser. De flitser regelt dan de juiste hoeveelheid flitslicht.

TTL-BL is de stand om alleen maar een invulflits te verkrijgen (als het omgevingslicht sterker is dan het flitslicht dan noemen we het een invulflits). In deze stand werkt het flits meetsysteem samen met het camera meetsysteem om toch een uitgebalanceerde belichting te verkrijgen.

De voorwaarde voor TTL-BL is dat het voorwerp donkerder moet zijn dan de achtergrond om TTL-BL goed te laten werken. De flits kan het voorwerp alleen oplichten om het in balans te brengen met de achtergrond.

2. Creatief invulflitsen TTL + FP

De methode (TTL) maakt gebruik van het lichtmeetsysteem in de camera. Middels de voorflits (pre-flash) wordt aan de hand van het gereflecteerd licht door de camera bepaald hoeveel energie er van de condensator naar de flitsbuis gaat, dus hoeveel flitskracht er nodig is voor een goed belichte opname met een gemiddelde helderheid (18% grijs). In TTL termen gesproken spreken we dan van 0.0 belichting. Met de +/- knoppen op de flitser (FEC – Flash Exposure Compensation) kunnen we de flitskracht die door de camera is bepaald als fotograaf corrigeren. Stel je bijvoorbeeld een correctiewaarde in met de +-toets van +1.0 dan is het resultaat dat je flitser 1-stop meer flitskracht zal afgeven dan dat in eerste instantie door de camera was bepaald (0.0).

a. camera in M modus

b. Matrix of Centrum gericht

c. ISO 200 – 400

d. Diafragma f 5,6 tot f 11

e. Flitser in de mode TTL+ FP

f. Flitser instellen op EV -1 tot EV -2

g. Flitskop recht naar voren

De praktijk:

Bij standaard TTL wordt het hoofdonderwerp correct belicht, ongeacht de helderheid van de achtergrond.

Camera instelling:
We meten het achtergrond licht (omgevingslicht met de camera, voorkeur op A (diafragmavoorkeur) – flitser uitgeschakeld
* het diafragma stellen we in op een groot diafragma b.v. f/4 (we willen de achtergrond wazig)
* De ISO gevoeligheid stellen we in op 200 – 400 (lage ruis)
* De gemeten waarde nemen we nu over in de M modus van de camera.

Als we nu een foto maken is de achtergrond juist belicht.

Flitser instelling
Na het instellen van de M modus op de camera, schakelen we de flitser in op TTL +FP mode
Niet op TTL-BL-FP ( TTL meet enkel op het onderwerp.

Nu moeten we nog de belichting van de flitser instellen.
De camera meet wat nodig is om het model waarop we focusseren goed uit te belichten, en geeft die waarde door aan de flitser.
Met de EV knop op de flitser regelen we de sterkte van de flitser -1EV tot -2EV (1 ‘a 2 stops lager dan wat de camera aan de flitser vraagt)

3. Vuistregels om de belichting aan te passen:

1. Wanneer je de sluitertijd aanpast zal je alleen het omgevingslicht veranderen.

Sluitertijd korter = alleen omgevingslicht wordt aangepast, minder omgevingslicht

Sluitertijd langer = alleen omgevingslicht wordt aangepast, meer omgevingslicht, meer invullicht

2. Wanneer je het diafragma aanpast zal het flitslicht én het omgevingslicht beïnvloed worden.

Diafragma meer open = zowel omgevingslicht als flitslicht wordt aangepast, meer omgevingslicht én meer flitslicht – Dus de algemene belichting wordt aangepast.

Diafragma minder open = zowel omgevingslicht als flitslicht wordt aangepast, minder omgevingslicht én minder flitslicht

3. Wanneer je de ISO-waarde aanpast zal het flitslicht én het omgevingslicht beïnvloed worden.

Hogere ISO waarde = zowel omgevingslicht als flitslicht wordt aangepast, meer omgevingslicht én meer flitslicht – overbelichting.

Lagere ISO waarde = zowel omgevingslicht als flitslicht wordt aangepast, minder omgevingslicht én minderflitslicht, onderbelichting


4. Goed flitsen met een reportageflitser is een vak op zich.

Heb je het eenmaal onder de knie dan heb je een enorme macht over het contrast in je foto.

Er zijn veel boeken in de handel (vaak alleen in het Engels) die deze techniek beschrijven.

Nu is er goed nieuws want er is een zeer goed Nederlands boekje op de markt verschenen.

http://www.asiso.net/

Ik heb zelden zo een goede uitleg gelezen over de flitstechniek.
Het boekje is dan ook een echte aanrader voor een ieder die deze techniek onder de knie wil krijgen.Flitsen op 2e Gordijn

Flitsen Posted on di, december 09, 2014 09:00:17

Hier wat info m.b.t. tot het flitsen op de 2e gordijn.

Onderstaand heeft betrekking op NIKON camera’s, voor andere merken moet je even kijken in de handleiding voor de juiste benamingen.

Stand SLOW op de camera (Langzame synchronisatie)
Flitsen wordt gecombineerd met lange sluitertijden tot 30 sec. om zowel het onderwerp als de achtergrond ‘s nachts of bij slecht licht vast te leggen.
Deze stand kan alleen worden gebruikt wanneer de belichting op geprogrammeerd automatisch (P)of diafragmavoorkeuze (A) staat.
Gebruik van een statief wordt toch wel aanbevolen om cameratrilling te voorkomen.

Stand REAR op de camera ( Synchronisatie tweede gordijn).
Wanneer de belichting op sluitertijdvoorkeuze (S) of handmatig staat, wordt de flitser ontstoken vlak voordat de sluiter sluit, waardoor er een lichtstroom achter een bewegend onderwerp ontstaat.

Bij geprogrammeerd automatisch (P) en diafragmavoorkeuze (A) wordt langzame synchronisatie met het tweede gordijn gebruikt om zowel het onderwerp als de achtergrond vast te leggen.
Ook hier wordt het gebruik van een statief aanbevolen om cameratrilling te voorkomen.

Wanneer je de sluiterknop van je camera indrukt en je gebruikt je flitser, dan gebeuren er een aantal dingen:
• De spiegel klapt omhoog.
• Het sluitergordijn gaat open. (zoals in een theater een gordijn opent, duurt het even voordat het gordijn helemaal open is)
Is de sluiter of het sluitergordijn helemaal open dan:
• Ontsteekt de flitser.
• Het sluitergordijn begint dicht te gaan.
• De spiegel klapt weer terug.

Het is belangrijk te weten, dat de flitser pas ontsteekt als het sluitergordijn helemaal open is, anders zou je een onevenredig belichte foto krijgen. De tijd dat de sluiter geheel geopend is, noemen we de flits-synchronisatie tijd. Is deze ingesteld op bv. 1/125 sec. dan is de sluiter ook 1/125 seconde helemaal open.
Ook is het belangrijk te weten, dat de eerder genoemde vergelijking met een gordijn op het toneel niet helemaal opgaat:
Op de meeste camera’s zit een zgn. vertikaal sluitergordijn.
De film of chip wordt het eerst belicht aan de onderzijde, als het sluitergordijn naar boven (verticaal) open gaat. Dit wordt het eerste gordijn genoemd!!
Is de sluiter helemaal open en de ingestelde tijd verlopen, dan begint een ander gordijn te sluiten: weer van beneden naar boven.
Dit gordijn wordt het tweede gordijn genoemd. Zou dit gordijn niet in de zelfde richting sluiten als het andere opent, dan zou een deel van de film of chip meer licht krijgen dan het andere.

Tijdens een ‘normale’ flitssessie, synchroniseert de flitser op het eerste gordijn, d.w.z. als het eerste gordijn helemaal open is, wordt de flits ontstoken met vrijwel altijd een goed resultaat.
Nu hebben vrijwel alle moderne -computer gestuurde- flitsers een zeer korte flitsduur, vanaf een 1/800 seconde of korter.
Stel nu dat je ’s avonds in het donker een rijdende auto fotografeert met je flits en de sluitertijd van je camera is ingesteld op bv. 1/60 sec. Dan krijg je een vreemd effect: het licht van bv. de achterlichten ‘loopt’ als een rode streep richting de voorkant van de auto!! Tegennatuurlijk dus, maar met de opgedane kennis logisch:
Zodra het eerste sluitergordijn HELEMAAL OPEN is, vuurt de flits. Die duurt bv. 1/1000 sec. en na deze korte flits staat de sluiter nog steeds open en de film/chip registreert keurig de verlichting van de auto in de rijrichting.
Synchroniseer je evenwel op het tweede gordijn, dan ontsteekt de flitser NET voordat dit sluitergordijn begint te SLUITEN!!
Voor deze flits van bv. weer 1/1000 sec. stond de sluiter open (1/60) en registreerde keurig de -in dit voorbeeld- de achterlichten van de auto, dan pas de flits met als resultaat dat de achterlichten ‘achter’ de auto een streep vertonen.

Ik gebruik tegenwoordig ook bij de macro fotografie de REAR stand.
Het verschil tussen normaal flitsen (1e gordijn) en REAR (2e gordijn) is goed te zien. Bij normaal flitsen wordt de achtergrond snel donker (zwart) en bij REAR kun je ook de achtergrond wat meer sfeer geven.

Met bovenstaande heb ik getracht wat licht te doen schijnen m.b.t. het flitsen op de tweede gordijn.

Hopelijk hebben jullie hier iets aan.ND filter bij Strobist fotografie

Flitsen Posted on zo, november 02, 2014 16:12:23

Als je de titel leest: “ND filter bij strobist
fotografie” dan zullen de meeste hun wenkbrauwen fronsen.

Een ND filter (Neutral Density filters) kun je gebruiken om
licht tegen te houden en hierdoor de sluitertijd te vertragen. Hierdoor kun je
allerlei creatieve effecten bereiken met beweging in wolken en melkachtig water.

Wat kun je nu met zo een ND filter doen bij strobist.

Wel de strobist fotografen werken het liefst geheel manueel.
Zij willen alles volledig zelf onder controle houden.

Je hoort vaak de opmerking dat je bij het gebruik van
manuele flitstechnieken in de buitenlucht zeer beperkt bent door de maximale
synchronisatietijd van je camera. Meestal is deze 1/160, 1/200 of 1/250. Indien
je de camera op een snellere (kortere) tijd instelt, krijg je een zwarte band
in het beeld.

Als je gebruik maakt van eigenmerk (of compatibele)
flitsers, kun je dankzij een elektronische instelling op je camera en/of flitser die
beperking wel omzeilen. Die instelling heet high-speed synchronisatie (FP bij
Nikon). Deze FP zorgt ervoor dat het flitslicht bij korte sluitertijden in
extreem korte pulsen geleverd wordt.

Stel je eens voor: je bent op een mooie zonnige dag buiten met
een model aan het fotograferen. Je fotografeert op ISO 200 en je kiest voor een
diafragma van f/2,8. Om het zonlicht onder controle te houden moet je een
sluitertijd van 1/2.000 aanhouden. Deze snelle sluitertijd is dus te kort voor de
gewone flitssynchronisatie. Via FP kun je wel flitsen, tenminste als je
flitsers en triggers gebruikt die deze techniek ondersteunen.

Werk je met manuele flitsers en/of de goedkopere triggers,
dan heb je een probleem. Je moet dan een manier vinden om de sluitertijd naar
1/250 sec te laten zakken (of nog lager, afhankelijk van de
flitssynchronisatietijd van jouw camera). Dit kan je doen door het diafragma te
verkleinen naar f/8 (een verschil van drie stops: f/2,8 – f/4 – f/5,6 – f/8) en
de sluitertijd te verlengen met evenveel stops, van 1/2.000 naar 1/250. Je
krijgt nu dezelfde belichting echter met het kleinere diafragma wordt de
scherptediepte dan ook veel groter. Dit is wat we meestal buiten niet willen. Buiten
willen we juist een onscherpe achtergrond.

We plaatsen nu voor onze lens een ND8 filter die drie stops
licht zal tegengehouden.
Met deze ND8 kunnen we nu een sluitertijd van 1/250 instellen en het diafragma
toch op f/2.8 laten staan.
Wanneer je de ISO waarde nu ook nog naar 100 brengt kun je dezelfde foto nemen
met 1/125 sec bij f2.8 + ND8 filter.

De ND filter is dus een heel goedkope oplossing voor dit
probleem, zelf maak ik gebruik van het Cokin systeem.

Ik zou zeggen probeer het eens uit en laat je ervaring
weten.